سابنتینگ در IPv6 قسمت اول

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری. جلسه چهارم اموزش MTCIPv6Eدر این ویدیو با مباحث اولیه سابنتینگ در IPv6 آشنا می شویم و در اخر LAB مورد نظر را اجرا میکنیم.به …