سابنتینگ در IPv6 قسمت دوم | IPv6 subnetting part 2

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه چهارم و قسمت دوم IPv6 subnetting دوره MTCIPv6Eدر این ویدیو با مبحث IPv6 Assignments آشنا می شویم .به گفته مهندس اصغری دوره MTCIPv6E بصورت کامل طبق سیلابس های بین المللی میکروتیک توسط اساتید دانشگاه میکروتیک رکورد و در کانال و وب سایت همچنین آپارات دانشگاه میکروتیک به اشتراگ گذاشته می شود.
تلگرامhttps://t.me/mikrotikuniversity