سابنتینگ در IPv6 قسمت سوم| IPv6 subnetting part 3

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه چهارم و قسمت سومIPv6 subnetting دوره MTCIPv6E در این ویدیو برای IPv6 Planing خودمونو آماده میکنیم .به گفته مهندس اصغری دوره MTCIPv6E بصورت کامل طبق سیلابس های بین المللی میکروتیک توسط اساتید دانشگاه میکروتیک رکورد و در کانال و وب سایت همچنین آپارات دانشگاه میکروتیک به اشتراگ گذاشته می شود.