سابنتینگ در IPv6 قسمت چهارم | IPv6 subnetting part 4

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه چهارم و قسمت چهارم IPv6 subnetting دوره MTCIPv6E در این ویدیو با هگزادسیمال و سابنتیگ کار میکنیم. به گفته مهندس اصغری دوره MTCIPv6E بصورت کامل طبق سیلابس های بین المللی میکروتیک توسط اساتید دانشگاه میکروتیک رکورد و در کانال و وب سایت همچنین آپارات دانشگاه میکروتیک به اشتراگ گذاشته می شود.
تلگرام:
https://t.me/mikrotikuniversity