انواع آدرس های IPv6 اتمام ماژول اول IPv6 Address Types

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه پنجم دوره MTCIPv6E در این ویدیو با آدرس های Multicast, Anycast, Global, Link Local, Unique Local آشنا میشوید. به گفته مهندس اصغری دوره MTCIPv6E بصورت کامل طبق سیلابس های بین المللی میکروتیک توسط اساتید دانشگاه میکروتیک رکورد و در کانال و وب سایت همچنین آپارات دانشگاه میکروتیک به اشتراگ گذاشته میشود.

تلگرام https://t.me/mikrotikuniversity