آموزش Neighbor Discovery در IPv6

دانشگاه میکروتیک در این ویدیو با انواع پکت های Neighbor solicitation- Neighbor Advertisement,Router Solicitation- Router Advertisement و ICMP Redirect اشنا میشوید.
باتشکر دانشگاه میکروتیک
حسن اصغری