Loop protect در میکروتیک

Loop protect امکانی است که روتر های میکروتیک میتواند با ارسال فریم Loop protect در لایه دو جلوی loop را بگیرد و در نتیجه اینترفیس را خاموش کند. روش کارکرد …