سابنتینگ در IPv6 قسمت سوم| IPv6 subnetting part 3

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه چهارم و قسمت سومIPv6 subnetting دوره MTCIPv6E در این ویدیو برای IPv6 Planing خودمونو آماده میکنیم .به گفته مهندس اصغری دوره MTCIPv6E بصورت کامل …

 

سابنتینگ در IPv6 قسمت اول

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری. جلسه چهارم اموزش MTCIPv6Eدر این ویدیو با مباحث اولیه سابنتینگ در IPv6 آشنا می شویم و در اخر LAB مورد نظر را اجرا میکنیم.به …