تغییر قوانین جدید توسط میکروتیک

با سلام خبر خوش برای دوستدارن میکروتیک دوستان همانطور که در جریان هستید جدیدا میکروتیک قوانین سختی برای دانشجویان در نظر گرفته بود، قوانین به شکلی بود که اگر دانشجویی …