سابنتینگ در IPv6 قسمت اول

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری. جلسه چهارم اموزش MTCIPv6Eدر این ویدیو با مباحث اولیه سابنتینگ در IPv6 آشنا می شویم و در اخر LAB مورد نظر را اجرا میکنیم.به …

 

معرفی IPv6 EUI-64 و SLAAC

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه سوم اموزش MTCIPv6Eدر این ویدیو ۵۵دقیقه ای به معرفی مکانیزم EUI-64و آشنایی با SLAAC می پردازیم.در اخر LAB مورد نظر را اجرا میکنیم.به گفته …