معرفی IPv6 EUI-64 و SLAAC

دانشگاه میکروتیک مدرس مهندس حسن اصغری.جلسه سوم اموزش MTCIPv6Eدر این ویدیو ۵۵دقیقه ای به معرفی مکانیزم EUI-64و آشنایی با SLAAC می پردازیم.در اخر LAB مورد نظر را اجرا میکنیم.به گفته …

 

تغییر قوانین جدید توسط میکروتیک

با سلام خبر خوش برای دوستدارن میکروتیک دوستان همانطور که در جریان هستید جدیدا میکروتیک قوانین سختی برای دانشجویان در نظر گرفته بود، قوانین به شکلی بود که اگر دانشجویی …